htc - quietly brilliant Touch Group עגלת קניות

מוצרים ושירותים

HTC VIVE

ה – HTC VIVE הוא מכשיר המציאות מדומה המתקדם ביותר בעולם.
הVIVE  הינה מערכת שפותחה בשילוב של HTC  וחברת .VALVE
המערכת תוכננה לעבוד בקנה מידה של חדר ומאפשרת חוויה אמיתית לחלוטין בעזרת קסדה מתכווננת המציגה גרפיקה מרהיבה באיכות מדהימה, שני בקרי לייזר עם משוב פיזי ומעקב של 360 מעלות.

תכולת הערכה:
• שתי יחידות בסיס
• כבל סינכרון
• שני מתאמי כח עבור יחידות הבסיס
• תחנות עגינה ליחידות הבסיס
• קופסת חיבור
• פד הדבקה לקופסת החיבור
• שנאי לקופסת החיבורים
• כבל HDMI
• כבל  USB
• זוג אוזניות
• מגן פנים
• מטפחת ניקוי
• מסמכים
• קסדת מציאות מדומה
• שני שלטים
• שני מטעני  MICRO USB

מחיר: 3379 ש"ח