htc - quietly brilliant Touch Group עגלת קניות

תנאי שימוש

תנאי שימוש

תקנון האתר:

חברת טאצ' גרופ בע"מ (("אנו" או "מנהלי האתר")), מודה לך על שבחרת להיכנס ולעשות שימוש באתר TouchGroup אותו מנהלת ומפעילה בכתובת http://www.touchgroup.co.il ("האתר").


השימוש באתר, הוספת לינק לאתר, הצטרפות למועדון הלקוחות באתר, רכישת מוצר באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר, מעידים על הסכמתך לתנאי התקנון שלהלן ("התקנון") וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת השימוש. אם אינך מסכימ/ה לאילו מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש באתר, לרבות הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר.


הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידך, הלקוח/ה (להלן "את/ה" או "הלקוח/ה") במסגרת האתר, לרבות רכישת מוצרים, באמצעות האתר והן מהוות הסכם משפטי מחייב בינך  לבין מנהלי האתר.


בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין האתר, יגברו הוראות התקנון באתר.

 

השירותים באתר
האתר מציע למכירה מבחר מוצרים של חברת HTC, לרבות טלפונים חכמים, טאבלטים, אביזרים ומוצרי תוכן ומולטימדיה ("המוצרים"). חלק מהמוצרים מוצעים לרכישה באתר בהנחות ובמחירים מוזלים ובכמות מוגבלת. ניתן לרכוש מוצרים המוצעים באתר הן טלפונית והן באופן מקוון, באמצעות מסירת פרטים אישיים, כתובת למשלוח ופרטי תשלום לחיוב ההזמנה. במהלך הביקור באתר, תוכל/י להוסיף מוצרים שבחרת לסל הקניות שלך ולאחר מכן לשלם את החשבון ביציאה, כמפורט בהליך הרכישה להלן.

לאחר שנרשמת כלקוח במועדון הלקוחות באתר, ובמידה ונתת את הסכמתך לכך ע"י סימון V בתיבה המיועדת לכך, מנהלי האתר יהיו רשאים לשלוח אליך מידי פעם ניזולטרים ו/או הודעות דואר אלקטרוני או מסרונים לפי הפרטים שמסרת בעת הרישום, ובהם עדכונים על מבצעים שונים באתר, חידושים בשירותים הניתנים, שוברי הנחה ו/או הודעות ו/או פרסומות שונות, בין מטעם החברה ובין מטעם צדדים שלישיים ("דברי פרסומת"). בכל עת תוכל/י לבחור לחדול מלקבל הודעות דברי פרסומת מהאתר, ע"י משלוח דואר אלקטרוני למנהלי האתר לכתובת: [email protected] ובו הודעה על סירובך לקבל עוד דברי פרסומת מהאתר. בנוסף, תוכל/י להסיר את עצמך מרשימת התפוצה של האתר באמצעות לחיצה על הקישור שיופיע בתחתית כל דבר פרסומת שישלח אליך, כמפורט ביתר הרחבה במדיניות הפרטיות (כל אלה ייקראו להלן: ה"שירותים").    

 

למי מותר להשתמש באתר?
כל לקוח/ה מוזמנ/ת להשתמש באתר, כל עוד הוא/היא מקבל/ת על עצמו/ה את התנאים של תקנון זה. ככל שהנך מתחת לגיל 18, נא תשומת לבך לתנאים המיוחדים החלים לגביך, בהמשך התקנון.יחד עם זאת, מנהלי האתר יהיו רשאים למנוע את השתתפותך בחלק מהשירותים באתר או בכולם, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ומכל סיבה שהיא.


מניעת השתתפותך באתר עשויה לחול, בין היתר, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את הוראות התקנון (או כל הוראה אחרת באתר) או את הוראות הדין, או במקרה בו תפגע/י או תנסה/י לפגוע בהתנהלותו התקינה של האתר או בצד שלישי כלשהו. אנו נהיה רשאים למנוע ממך לעשות שימוש בשירותי האתר, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, ללא צורך בנימוק או בהסבר.


אם נמנעה השתתפותך באתר, כאמור, לא תהיה/י רשאי/ת לשוב ולהירשם לאתר תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה, ככל שתהיה כזו. לתשומת לבך כי רישום לאתר תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי החוק.  

 

איזה שימוש מותר באתר?
הנך רשאי/ת לעשות באתר שימוש אישי ובלבד שהשימוש נועד למטרות חוקיות ועומד בהוראות תקנון זה ובהוראות הדין. לתשומת לבך כי הנך האחראי/ת הבלעדי/ת על השימוש באתר.
אינך רשאי/ת לעשות שימוש מסחרי באתר, לרבות רכישה בסיטונאות לצורך מכירה לצדדים שלישיים, או כל שימוש אחר שאינו אישי, אלא אם צוין אחרת במפורש באתר. דע/י לך כי הצבת פרסומות ו/או מידע מסחרי ו/או כל מידע אחר באתר הינה אסורה בהחלט אלא בהסכמת מנהלי האתר מראש ובכתב.


במסגרת השימוש באתר עליך להימנע מהפעולות הבאות:

 1. אין לבצע כל שימוש לא חוקי או לא מורשה באתר, לרבות העתקה, הפצה, שכפול, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת ובכל מדיה פרסומית אחרת במי מהתכנים המוצגים באתר, לרבות באמצעות טכניקות מסגור ("Framing"), סריקת מידע, כריית מידע, ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האתר (Automated Data Mining Tools, Crawlers), בין אם פורסמו ע"י מנהלי האתר ובין אם ע"י מפרסמים ו/או בעלי עסקים אחרים מטעמם, ללא אישור מראש ובכתב ממנהלי האתר.
 2. אין לעשות כל שימוש שעלול לפגוע בפעילותו התקינה והסדירה של האתר ו/או במי מהמשתמשים באתר ו/או בזכויותיהם.
 3. אין לקשר ב"קישור עומק" –(Deep Linking"") לדפים, כתבות או תכנים מתוך האתר אלא לדף הבית של האתר או לדפים אחרים באתר ובלבד שהם יוצגו במלואם, כפי שהם נגישים לשימוש וצפייה באינטרנט (לרבות עם כתובת ה-URL של האתר).
 4. אין לקשר לאתר מכל אתר אחר בעל תוכן לא חוקי או לא מוסרי

 

ההרשמה לאתר, שם המשתמש והסיסמה

השימוש באתר (למעט ביקור באתר באמצעות מכשירי טלפון נייד עם חבילת גלישה ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר) איננו כרוך בתשלום דמי רישום לאתר. ככל שמנהלי האתר יגבו בעתיד דמי רישום כאמור, תתפרסם על כך הודעה באתר. בכל מקרה לא נגבה כל תשלום מלקוחות האתר ללא הסכמתם המפורשת לכך. 
חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה, כמו למשל, הצטרפות למועדון הלקוחות. במסגרת ההרשמה לאתר תתבקש/י למסור מידע אישי שלך, לדוגמא, שם, גיל, מין, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד, סוג המכשיר שברשותך (במידה וישנו). יתכן ורישומך לאתר יהיה כפוף לתנאים נוספים שיפורסמו באתר, אשר אינם מפורטים בתקנון.  אינך מחויב/ת למסור פרטים אלה אך דע/י לך כי לא תוכל/י לעשות שימוש בשירותים מסוימים הדרושים הרשמה באתר ללא מסירת הפרטים הדרושים כאמור. הנתונים שתמסור/תמסרי בעת ההרשמה לשירותים באתר יישמרו במאגר המידע של האתר. שימוש האתר בפרטים אודותיך יהיה בכפוף למדיניות הפרטיות של האתר.
עליך להקפיד על מסירת פרטים נכונים בעת ההרשמה לשירותי האתר ועל עדכון האתר בכל שינוי בפרטים, ככל שיהיה. מסירת פרטים שגויים או כוזבים עלולים למנוע מהאתר לספק לך את השירותים כסדרם. במקרים מסוימים, נהיה רשאים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, להשעות לקוח/ה מהגישה לאתר או לחלק משירותיו, אם יתברר כי הפרטים שמסר/ה אינם נכונים.

 

הליך הרכישה
רכישת מוצרים באמצעות האתר מיועדת לבני 18 שנים ומעלה. הסכמתך לתקנון מעידה כי הנך בן/בת 18 שנים לפחות והנך רשאי/ת להשתמש בשירותים המוצעים באתר.
ניתן לרכוש מוצרים באתר הן באמצעות הטלפון, בחיוג למספר הטלפון המופיע בדפי האתר, והן באופן מקוון. באתר תתבקש/י למסור פרטים אישיים לרבות שם, כתובת דוא"ל עדכנית, וכתובת ויימסר לך מס' הזמנה באמצעותו תוכל לזהות את הזמנתך ולברר את סטאטוס ההזמנה עם נציגי המכירות של האתר בכל עת ("מס' הזמנה"). לתשומת לבך כי הזמנתך לא תאושר לביצוע מיידית, כי אם רק לאחר שנציג המכירות יוודא כי המוצר המוזמן קיים במלאי ולאחר שקיבל אישור מחברת האשראי שהנפיקה עבורך את כרטיס האשראי כי כרטיסך תקף בישראל וכי ניתן לסולקו בישראל ולשלם עבור ההזמנה באמצעותו. הודעה על אישור ההזמנה כאמור תישלח אליך בדוא"ל, בצרוף מס' ההזמנה ופרטיה ("אישור הזמנה").
מלבד הזמנה טלפונית כאמור, תוכל/י לבצע הזמנת מוצרים באופן מקוון באתר. לשם כך, עליך לבחור באתר את המוצרים שברצונך להזמין ולהוסיף אותם לסל הקניות שלך באתר. בכל שלב במהלך הקניה באתר תוכל/י לגשת לסל הקניות שלך ולצפות בפריטים שאספת. תוכל/י לחזור ולהוסיף מוצרים לסל הקניות בהקשה על "בחירת מוצר נוסף" או לאחר שסיימת לבחור את המוצרים שברצונך לרכוש, תוכל להקיש על "בצע הזמנה" על מנת לעבור לאתר חברת הסליקה Tranzila, בכתובת www.tranzila.com  ("אתר Tranzila") לצורך ביצוע התשלום. ביצוע התשלום דרך אתר Tranzila יהיה בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתר Tranzila. לתשומת לבך כי אישור ההזמנה יתקבל רק לאחר קבלת האישור אצל מפעילי אתר Tranzila. אמצעי התשלום באתר עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתם של מפעילי אתר Tranzila.
לתשומת לבך כי אינך חייב/ת למסור את הפרטים האישיים שלך למנהלי האתר ו/או למפעילי אתר Tranzila, לפי העניין, אך דע/י לך כי ללא הפרטים הדרושים, לא נוכל להשלים את ביצוע הזמנתך.
לאחר שמסרת את כל הפרטים הדרושים לאתר Tranzila, תוחזר/י לאתר ותקבל/י מס' הזמנה לאיתור הזמנתך.  אישור הזמנה ישלח לך בדוא"ל בכפוף לתנאים שלעיל.
למען הסר ספק, משלוח הדואר האלקטרוני ללקוח/ה על קבלת ההזמנה ומתן מס' הזמנה אינו מחייב את האתר בביצוע ההזמנה ומילואה ואינו מהווה ראיה לביצוע פעולות כלשהן בקשר עם ההזמנה ע"י האתר. הרישום והתיעוד של קבלת ההזמנה במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות מצד האתר ומנהליו בקשר עם ההזמנה.
יובהר כי אישור סופי של ההזמנה מצד האתר ישלח אך ורק לאחר שכרטיס האשראי של הלקוח/ה ו/או אמצעי התשלום האחר המצוין בהזמנה נבדק וקיבל אישור מחברת האשראי או מהגורם האחראי, ולאחר שנבדק ונמצא ע"י מנהלי האתר כי המוצר המוזמן קיים במלאי וכי ניתן לספקו ללקוח/ה. מועד משלוח ההזמנה לבית הלקוח/ה יתואם החל מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי ואישור ההזמנה ע"י האתר.
עליך להקפיד על מסירת פרטים נכונים בעת ביצוע ההזמנה, אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה שלך.  מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
במידה וההזמנה שהזנת באתר לא אושרה מחמת קבלת סירוב ע"י חברת האשראי או עקב חוסרים במלאי, תקבל/י הודעה מתאימה. במידה והתשלום לא סודר, תידרש/י ליצור קשר עם מפעילי האתר בכתובת [email protected] או טלפונית, למספר 077-5500075 לצורך הסדרת התשלום בעד ההזמנה וקבלת אישור חברת האשראי לביצוע התשלום בעד ההזמנה. למען הסר ספק, ההזמנה לא תכובד ע"י האתר כל עוד לא העברת את פרטיך האישיים והמדויקים ולאתר Tranzila את פרטי האשראי שברשותך לצורך התשלום בעד הזמנתך. אם לא פעלת להסדרת התשלום בעד ההזמנה בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב ביצוע התשלום ע"י חברת האשראי, יהיה האתר זכאי לבטל את הזמנתך. ביטול הזמנה ייעשה בכפוף לפרק "ביטול הזמנה" שלהלן.
רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות באתר ובאמצעותו יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

 

אספקה והובלת המוצרים
לאחר שהאתר אישר את הזמנתך כאמור לעיל, אנו נפעל למשלוח המוצרים שהוזמנו במסגרת הזמנתך אל כתובת הדואר שמסרת בעת ביצוע ההזמנה. ההזמנה תסופק בתוך פרק הזמן הקבוע בדף המוצר באתר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר או שנמסר אחרת ע"י האתר ללקוח, בהודעת דוא"ל או בטלפון. 
דמי המשלוח הכרוכים בביצוע ההזמנה ישולמו ע"י הלקוח/ה יחד עם התשלום בגין המוצר המוזמן.
מנהלי האתר לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה של המוצרים שהוזמנו, אשר נגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של מנהלי האתר,לרבות שביתות והשבתות שונות במשק, באמצעי התחבורה השונים, בשירותי דואר ישראל ושליחויות, בחסימת נתיבי גישה למענו של הלקוח, וכיוצ"ב.
זמני אספקת המוצרים כפי שהם מצוינים באתר, יחושבו לפני מניין ימי עסקים בלבד  (ימים א' עד ה', לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג וחג).
לצורך מסירת המוצרים המוזמנים בבית הלקוח/ה, רשאי האתר ו/או השליח/ה מטעמו לדרוש את נוכחותו של בעל/ת כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום שבאמצעותו שולמה ההזמנה בעת מסירת המוצר, ו/או לדרוש הצגת תעודת זהות של בעל/ת כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום האחר, ואת חתימתו/ה של בעל/ת כרטיס האשראי על גבי תעודת המשלוח כתנאי למסירת המוצר.
לא סופק המוצר ללקוח/ה בתוך תקופת האספקה המפורטת באתר בשל תקלה בחברת השליחויות ו/או בפעילות האתר ובלבד שלא בשל כח עליון כאמור ו/או אי זמינותו/ה של הלקוח/ה לקבל את המוצר במועד, יודיע/תודיע הלקוח/ה למנהלי האתר על אי קבלת המוצר מיידית. לאחר אימות פנייתו/ה של הלקוח/ה ווידוא התקלה במשלוח המוצר, יהיה/תהיה רשאי/ת הלקוח/ה לבטל את ההזמנה שביצע/ה באתר ולקבל החזר כספי בעבור ההזמנה ע"י מנהלי האתר לאותו אמצעי תשלום שבאמצעותו שולמה ההזמנה.
בקשה לביטול הזמנה ע"י הלקוח/ה תתקבל בכפוף להוראות פרק "ביטול הזמנה" שלהלן.

 

שירות לקוחות
שאלות לגבי האתר, פעילותו והמוצרים המוצגים בו וכן לגבי הזמנות שבוצעו באמצעות האתר, מוצרים שרכשת וקיבלת, פגמים במוצר ו/או בשירות שקיבלת באתר, את כל אלה ניתן להפנות לשירות הלקוחות של האתר בכתובת דואר אלקטרוני: [email protected]. מנהלי האתר יעשו את מרב המאמצים על מנת להתייחס לפנייתך ולהשיבך בתוך חמישה (5) ימי עסקים.
 

אחריות האתר למוצרים שהזמנת
שים לב כי התמונות המופיעות באתר הינן לצרכי המחשה בלבד וייתכן שיהיו הבדלים שונים בין המוצר שקיבלת בפועל לבין המוצר כפי שהופיע בתמונה באתר, לרבות בגוון ומאפיינים נוספים.  מנהלי האתר אינם אחראים לתמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות. אין בכך כדי להטיל על מנהלי האתר, או מי מטעמה, אחריות כלשהי.
בכפוף לאמור לעיל, מנהלי האתר לא ישאו בכל אחריות בגין נזקים שיגרמו לך בקשר עם הזמנת המוצרים והשימוש בהם, לרבות עקב איחור בקבלתם מהאתר באמצעות המשלוח, אי התאמתם לצרכיך, אי החלפתם במועד, או פגמים במוצר, למעט אם מדובר בפגמים חמורים במוצר שהתגלו עם קבלת המוצר אצל הלקוח ושנבעו מרשלנות חמורה של האתר ו/או מנהליו ו/או חברת השליחויות באחזקת המוצרים ו/או משלוחם ללקוח, שאז פיצוי הלקוח יהיה מוגבל להחלפת המוצר הפגום למוצר תקין או מתן החזר כספי בעד המוצר הפגום, שבכל מקרה לא יעלה על שווי ההזמנה.

 

ביטול הזמנה
הנך רשאי/ת לבטל את הזמנתך בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") החל מיום ביצוע הזמנתך באתר או טלפונית ועד ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת המוצר על ידך ("תקופת הביטול").
לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר ללקוח/ה ויצא ממשרדי/מחסני מנהלי האתר, ביטול ההזמנה יותנה בהחזרת המוצר באריזתו המקורית ע"י הלקוח/ה למנהלי האתר על חשבון הלקוח/ה, ובלבד שהמוצר המוחזר הינו שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא והוא באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש.
תוכל/י לבטל את הזמנתך באמצעות משלוח הודעה בכתב בפקס ו/או בדואר אלקטרוני למנהלי האתר, ובלבד שההודעה נמסרה למנהלי האתר בתוך תקופת הביטול .


אם ביטלת את הזמנתך, לא תחויב/י בתשלום בעדה מלבד תשלום דמי ביטול למנהלי האתר במקרים מסוימים, כדלקמן:

 1. במידה וביטלת את הזמנתך עקב פגם במוצר, עקב אי-התאמה בין המוצר לבין הפרטים המופיעים בדף המוצר הרלוונטי באתר,  או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך כמתואר בפסקה "אספקה והובלת מוצרים" דלעיל, לא תחויב בתשלום דמי ביטול כלשהם למנהלי האתר;
 2. במידה וביטלת את הזמנתך מכל סיבה אחרת, תחויב בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מסכום הזמנתך או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
 3. בנוסף, באם הזמנת את המוצרים באמצעות כרטיס אשראי, ייתכן שתידרש לשלם עקב ביטול הזמנתך גם עמלה בגין סליקת כרטיס האשראי שלך בביטול ההזמנה.


מנהלי האתר יהיו רשאים לבטל את הזמנתך, כולה או חלקה, בהתקיים התנאים הבאים:

 1.  אם נפלה באתר טעות סופר כלשהי לגבי המוצר המוזמן;
 2.  אם יתברר כי המוצר המוזמן אזל מהמלאי. במקרה זה, יהיה רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך;
 3.  אם יתברר כי ביצוע ההזמנה היה כרוך בביצוע פעילות לא חוקית או מנוגדת לתנאי התקנון על ידי הלקוח/ה ו/או צד שלישי כלשהו.

 

הודעה על ביטול ההזמנה ע"י האתר תימסר ללקוח/ה טלפונית או באמצעות משלוח הודעה כתובה לכתובת הדואר האלקטרוני של הלקוח/ה כפי שמסר/ה בעת ביצוע ההזמנה.
בוטלה הזמנתך כאמור, האתר ומנהליו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם ללקוח/ה או לצד שלישי אחר, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת מוצר זהה במחיר גבוה יותר מצד שלישי.

 

מניעת השימוש במערכת והפסקת החברות
מנהלי האתר רשאים למנוע ממך את קבלת השירותים באמצעות האתר או את השתתפותך בכל פעילות שמתבצעת באמצעות האתר, בין באופן זמני ובין לצמיתות, בין באופן מלא ובין באופן חלקי, וכן להחליט על הפסקת חברותך במועדון הלקוחות של האתר, וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, ללא הנמקה וללא מתן הודעה על כך מראש, וזאת בין היתר, בגין אחת או יותר מהסיבות הבאות:

 

 1. הפרת את תנאי התקנון;
 2. מנהלי האתר סבורים כי בצעת או שהנך עתיד/ה לבצע מעשה בלתי חוקי או להפר את הוראות הדין, באתר או באמצעות האתר;
 3. ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בפעילותו התקינה של האתר, ו/או מי מטעמו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם;
 4. עשית שימוש באתר כדי להטעות אדם אחר או כדי לגרום לפגיעה באתר או בצדדים שלישיים כלשהם;
 5. מסרת לאתר פרטים מטעים או לא נכונים;
 6. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;

ו/או 

7. מכל סיבה אחרת, על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט של מנהלי האתר.

 

קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים המוצעים בו, לרבות המוצרים המוצגים למכירה באתר ותמונותיהם, הינם רכושם הבלעדי של מנהלי האתר ו/או של צדדים שלישיים מטעמם או של צדדים שלישיים אשר העניקו למנהלי האתר הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר כאמור. בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מנהלי האתר הינם הבעלים הבלעדי או בעלי רישיון השימוש באתר ובכל הכלול בו כמכלול, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים לאתר, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים של האתר, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת האתר והשירותים המסופקים על-ידו, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה (להלן: "הקניין הרוחני").
הנך מתחייב/ת שלא לעשות כל שימוש בקניין הרוחני, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג או לבצע בפומבי, לשכפל, לשווק, למכור, להשכיר, לערוך, למסור לצד שלישי, לשנות עיצוב ו/או ממשק גרפי של האתר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בקניין הרוחני ו/או בכל חלק הימנו, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם באמצעים אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמתם מראש ובכתב של מנהלי האתר. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן המופיעים באתר בעניין זכויות הקניין הרוחני, לדוגמה סימון זכויות יוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שייעשה בהם שימוש על ידך.
בעת שימושך באתר, עליך להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום להפרת זכויות קניין רוחני של האתר ו/או של צדדים שלישיים מטעמו.

 

סודיות ואבטחת מידע
מנהלי האתר לא יעשו כל שימוש במידע שמסרת לאתר בעת הרישום למועדון הלקוחות באתר ו/או בעת ביצוע הזמנה באתר או טלפונית, ללא הרשאתך, אלא אם כן הדבר נדרש לצורך אספקת השירותים ו/או המוצרים, או שהדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע כל פעולה לא חוקית או שימוש לרעה באתר ו/או בשירותים ו/או במוצרים. הגישה למידע אודותיך השמור במאגר המידע של האתר יתאפשר  רק למנהלי האתר ולעובדיו לצורך אספקת השירותים. תוכל לבקש לעיין במידע אודותיך בכל עת ואף לבקש למחוק מידע זה מרשימות האתר לחלוטין, בפניה לשירות הלקוחות של האתר בכתובת [email protected].
האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ולאבטח, ככל האפשר, את המידע המאוחסן על גבי שרתיו, על מנת להקטין סיכונים של חדירה ו/או פריצה למערכות המחשוב המאובטחות של האתר באופן לא מורשה. אולם, שימ/י לב כי אמצעים אלה לאבטחת מידע אינם חסינים לחלוטין מפני חדירה ו/או פריצה לא חוקית. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, ככל שהמידע השמור אודותיך במאגרי המידע של האתר ייחשף בפני צדדים שלישיים ויעשה בו שימוש לא מורשה.

 

מדיניות פרטיות
מנהלי האתר מכבדים את פרטיותך ומחויבים לשמור על כל המידע שאתה עשוי לחלוק עימם בעת שימושך באתר. מומלץ שתתעדכנ/י מעת לעת בתקנון הפרטיות המצוי באתר.

 

הגבלת אחריות
האתר והתכנים בו ניתנים לשימוש כמות שהם ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ומנהליו בגין המגבלות הכרוכות בשימוש באתר ו/או ובשירותים המוצעים על ידם ו/או כי התכנים והשירותים באתר לא הותאמו לצרכיך.
האתר ומנהליו לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים שסופקו ע"י צדדים שלישיים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע שבאתר. לתשומת לבך כי האתר ומנהליו לא יישאו באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של לקוחותיהם או של כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתם המלאה.


מנהלי האתר אינם מתחייבים כי הקבצים או הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרים פעילים. בנוסף, מנהלי האתר אינם מתחייבים לגבי תוכנם, מהימנותם ודיוקם ולא יישא באחריות כלשהי בגין השימוש בקישורים המופיעים באתר לאתרים אחרים, לרבות האחריות בגין תוכנם והמידע שפורסם בהם. האתר לא יישא באחריות בגין נזק כלשהו, ישיר או עקיף, אשר ייגרם או עלול להיגרם לך, בגין לחיצה על הקובץ או הקישור ובגין הסתמכות על המידע שיושג באמצעות השימוש באותם קישורים. 

מנהלי האתר יעשו כמיטב יכולתם כדי להפעיל את שירותי האתר בצורה תקינה, ללא תקלות טכניות וללא הפרעות. יחד עם זאת, והיות ופעילות האתר מותנית בספקים וצדדים שלישיים, לרבות ספק שירותי אינטרנט, שירותי אירוח וכד', ייתכן והאתר לא יהיה תמיד חסין מפני הפרעות ותקלות בפעילותו הסדירה. לא תהיה לך שום טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי האתר ומנהליו בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. האתר ומנהליו לא יישאו בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בחומר המצוי באתר ו/או בשירותים השונים ו/או בתכנים בו, ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב הגישה לאתר והשימוש בהם או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר.


מנהלי האתר, וכל מי שקיבל היתר מפורש מהם, רשאים לפרסם באמצעות האתר מידע מסחרי ופרסומות באמצעות שטחי פרסומת המיועדים לכך בדפי האתר ("באנרים"). האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות היא על המפרסמים בלבד. לאתר ומנהליו אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים או למהימנותם. פרסום המידע באתר כשלעצמו לא ייחשב כעידוד או כהמלצה של האתר ומנהליו לרכישת השירותים או המוצרים הכלולים בפרסומות כאמור.

 

שיפוי ופיצוי
הנך מתחייב/ת בזאת לשפות ולפצות את האתר ומנהליו או מי מטעמם, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו לאתר ולמנהליו בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי התקנון, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האתר, השירותים ו/או המוצרים המוצעים בו.

 

שינויים בתקנון
מנהלי האתר רשאים לבצע שינויים בתקנון האתר בכל עת, לשיקול דעתם הבלעדי. לתשומת לבך כי שינויים מהותיים בתקנון ילוו בהודעה מוקדמת על כך בדף הבית של האתר. שינויים בתקנון שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין כאמור וללא מתן הודעה מוקדמת בדפי האתר. המשך שימושך באתר ובשירותים הניתנים בו לאחר עריכת השינויים בתקנון כאמור יעידו על הסכמתך וקבלתך את התקנון החדש. אם אינך מסכימ/ה למי מתנאי התקנון החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש באתר ובשירותים בו. 

 

סמכות שיפוט וברירת הדין
סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האתר, מנהליו, השימוש בו והתקנון, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם האתר הנו הדין הישראלי בלבד.

 

פניה למנהלי האתר
בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם האתר והשירותים הניתנים בו, תוכל/י לפנות אלינו בכתובת: [email protected]